October 28, 2021

馬芳部官兵打著“忠心報國”的口號,演繹了韓權運動的特殊場景。


國防部馬進行自衛作戰訓練。中華民國陸軍臉書
& # X0091d1; & # x009632; & # x0090e8; & # x006230; & # x008eca; & # x0071df; & # x006a5f; & # x0052d5; & # x0081f3; & # x0081f3; & # x006230; & #x00804; x007f6e; & # x003002; & # x004e2d; & # x0083ef; & # x006c11; & # x00570b; & # x009678; & # x008ecd; & # x0081c9; & # x0066f8;
黃金防禦師的坦克營被調到戰術位置。中華民國陸軍臉書
& # X0091d1; & # x009632; & # x0090e8; & # x006230; & # x008eca; & # x0071df; & # x006a5f; & # x0052d5; & # x0081f3; & # x0081f3; & # x00804; & # x00804; x007f6e; & # x003002; & # x004e2d; & # x0083ef; & # x006c11; & # x00570b; & # x009678; & # x008ecd; & # x0081c9; & # x0066f8;
黃金防禦坦克營是在戰術位置上駕駛的。中華民國陸軍臉書
& # X006f8e; & # x009632; & # x0090e8; & # x006a21; & # x0064ec; & # x00906d; & # x006575; & # x008972; & # x0064ca; & # x00ff0d; & # x00ff0d; & # x00ff0d; x009032; & # x00884c; & # x005f48; & # x0085e5; & # x003001; & # x006b66; & # x005668; & # x009818; & # x0053d6; & # x008007; & # x008007 & # X004e2d; & # x0083ef; & # x006c11; & # x00570b; & # x009678; & # x008ecd; & # x0081c9; & # x0066f8;
五角大樓模擬敵人的攻擊,單位收集和裝載彈藥和武器。中華民國陸軍臉書

13日至13日,紅安第37軍演習在偏遠島嶼進行了為期5天的演習,同時使用實兵和部分實彈。 三個偏遠島嶼防禦演習 在國防部、馬國防部、彭國防部總部,國防部進行自衛隊作戰訓練,但偏遠島嶼是稀有且非常特別的島嶼。

在五角大樓坦克營機動到戰術陣地的過程中,三輛M60A3坦克根據現場環境進行了偽裝,深綠色車身全部塗上了赭石。另見軍事意圖。 ..

陸軍司令部臉書指出,漢第37號第5、4夜演練正式開始。官兵發揚“訓練就是戰鬥”的精神,做好各項準備工作,確認正常結果 勤奮訓練。

在偏遠島嶼上,五角大樓模擬敵人的進攻,官兵立即收集並裝填彈藥。三P。全副武裝的口號,顯示了官兵集訓的結果。新聞來源: yahoo